Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/home/qxu1098250011/htdocs/wp/wp-content/themes/akina/archive.php on line 40

永忆

2020-03-08

永忆 我永远记得啊 你第一个笑 你是否记得啊 我腼腆样子 不知道是为何 生命在悦动 也许这就是感觉 我永远心疼啊 你哭的时候 你是否还相信 那山盟海誓 为扛起...Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/home/qxu1098250011/htdocs/wp/wp-content/themes/akina/archive.php on line 40

【原创歌词】天之痕

2020-03-01

每当时间停顿的时候 世间万物都早已枯寂 为什么伤痕还没痊愈 是否那天空依然惨淡 每当夕阳西沉的时候 失落灵魂都早已在悲泣 为什么悲剧还在重演 是否这世间...Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/home/qxu1098250011/htdocs/wp/wp-content/themes/akina/archive.php on line 40

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/home/qxu1098250011/htdocs/wp/wp-content/themes/akina/archive.php on line 40

九天灭世录

2020-02-29

这是第九维空间的异世界。 上古时期,神魔斗争不断,各个种族作为夹缝中的力量,为了各自的生活和利益,不得不响应神魔的号召加入战局。神魔的力量早已超出时...Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/home/qxu1098250011/htdocs/wp/wp-content/themes/akina/archive.php on line 40

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/home/qxu1098250011/htdocs/wp/wp-content/themes/akina/archive.php on line 40

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/home/qxu1098250011/htdocs/wp/wp-content/themes/akina/archive.php on line 40

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/home/qxu1098250011/htdocs/wp/wp-content/themes/akina/archive.php on line 40

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/home/qxu1098250011/htdocs/wp/wp-content/themes/akina/archive.php on line 40
11-分级

产品入门第十一纲 产品经理分级

2016-08-14

1 专业能力 1.1 行业知识 【20%权重】 1.1.1 指标释义 对公司产品所在行业、市场的理解、领悟能力 1.1.2 能力要求 (1)行业素养:密切关注公司产品所在行业...Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/home/qxu1098250011/htdocs/wp/wp-content/themes/akina/archive.php on line 40
10-细分

产品入门第十纲 产品经理细分

2016-08-14

1 行业 1.1 工具 1.1.1 浏览器 1.1.2 云盘 1.1.3 手机安全 1.1.4 图像美化 1.1.5 地图 1.1.6 输入法 1.1.7 WIFI工具 1.2 社交 1.2.1 全局社交 1.2.2 婚恋交...